קורס היערכות למצבי חירום ואסונות, הינו קורס ייחודי אשר נועד להקנות לבוגריו את מיטב הידע, המיומנויות והכלים הדרושים על מנת לבצע היערכות למצבי חירום ואסונות, וכן על מנת להתמודד עם אירועים אלו ביעילות, תוך צמצום הנזק והפגיעות שעלולים להיגרם.