פגיעות הדף :

פגיעות הדף מתרחשות כתוצאה מפיצוץ שהתרחש בקרבת מקום.

פיצוץ הוא בעצם מעבר של חומר ממצב מוצק לגז בצורה חדה ותוך זמן קצר מאד, מה שגורם לגל ההדף המתפשט מנקודת הפיצוץ.

ישנם כמה מנגנוני פגיעה אפשריים במצב של פיצוץ, המחולקים לפי ארבעה שלבים:

1 – התפשטות גזים לוהטים

2 – התפשטות גל ההדף

3 – הטחת חפצים קטנים הנמצאים בסביבת הנפגע (כגון כדוריות מתכת וכדומה)

4 – הטחת הנפגע עצמו על חפצים הנמצאים בסביבתו

גורמים המשפיעים על חומרת הפציעה :

גודל, כמות וסוג חומר הנפץ

המרחק בו עמד הנפגע ממוקד הפיצוץ

הימצאות עצמים מחזירים (כגון קיר), אשר יכולים להחזיר את פגיעת ההדף

הימצאות רסיסים וכדומה

סכנות :

פגיעה באיברים חלולים כגון נאדיות הריאה או המעיים (נדיר)

פגיעה וקריעה של עור התוף

כוויות כתוצאה מהחשיפה לגל הגזים הלוהטים

פגיעות משניות פצעי חדירה וכדומה

סימנים:

הסימן העיקרי הוא סיפור מקרה של פיצוץ

תלונות על צפצופים באוזניים

כוויות באזורים חשופים בגוף

סימני מצוקה נשימתית

סימני טראומה שונים

טיפול :

לפני הכול הרחקה מגורם מסכן, עקב סכנה לפיצוצי משנה.

טיפול בפצוע לפי עקרונות הטיפול בנפגעי טראומה. פינוי לבית החולים.

פגיעת מעיכה היא פגיעה הנוצרת במקרה בו רקמה חשופה ללחץ מתמשך, המונע חילוף חומרים ותפקוד תקין של הרקמה.
מנגנוני פגיעה :

פגיעה ישירה ברקמות כתוצאה מהלחץ

ירידה באספקת הדם לרקמות כתוצאה מהלחץ על כלי הדם

הצטברות חומרי פסולת ברקמה כתוצאה מחילוף החומרים וחוסר הפינוי

ניתן לדמות את פגיעת המעיכה כמעין חוסם עורקים
גורמים משפיעים:

1 – כמות הלחץ המופעל על הגוף

2 – משך הזמן בו מופעל הלחץ

3 – אזור הפגיעה מקומו וגודלו

סימנים :

סיפור מקרה

כאב שאינו מתאים לחומרת הפגיעה הנראית לעין

חוסר יכולת להניע גפה (לאחר זמן ממושך)

תחושת נימול

חיוורון

אובדן דופק בגפה

טיפול :

למע"ר טיפול בנפגע יהיה לפי עקרונות הטיפול בטראומה.

חילוץ נפגע לכוד יעשה בנוכחות צוות רפואי מקצועי.

פינוי מהיר לבית החולים.

כאשר הפגיעה מתרחשת לאורף זמן רב מצטברת ברקמה כמות גדולה של חומרי פסולת, העלולים

להרעיל את הגוף כולו בזמן השחרור, לכן אין לחלץ נפגעים ללא נוכחות של צוותי חילוץ וצוותי רפואה מיומנים.